با اندازگیری فشار خون شما در حالت نشسته و ایستاده و درصد چربی بدن با دستگاه نوع رژیم لاغری و فعالیت ورزشی مناسب با نوع بدنتان تجویز می گردد.