شریعتی، قلهک، جنب بیمارستان ایرانمهر، ساختمان پزشکان جهانمهر، واحد ۵
اینستاگرام: shapersdiet.clinic
[email protected]
تلفن: ۰۲۱۲۲۶۰۵۹۶۱
خانم بلورفروشان ۰۹۱۲۱۲۶۲۵۹۵
همکاران: راشین وحیدی راد و مهسا افراسیابی