با تغذیه مناسب ، راحت و کافی در شب بخوابیم
· از موادّ معدنی مؤثر در تنظیم خواب منیزیم می باشد که در کشمش ، سبزیجات و برگ سبز زیاد است .
· قبل خواب یک قاشق کنجد مصرف کنیم .
· یک ساعت قبل از خواب شیر داغ میل کنید .
یک قاشق عسل قبل از خواب توصیه می شود . ( اسید گلوتامیک در عسل خاصیّت ضدّ استرس دارد )