روی یکی از مهمترین مواد معدنی می باشد که برای رشد کودکان بسیار حائز اهمیت می باشد ، همچنین در التیام زخمها و افزایش اشتهای کودکان نقش بسزایی دارد.
مقدار روی در ۱۰۰ گرم از مواد غذایی زیر که حاوی مقادیر روی زیادی هستند به شرح زیر است:
ماست :mg 2/2 (یک لیوان)
کشمش : mg 3 (یک لیوان)
گوشت سفید : ۳/۶-۴ mg
جگر : ۴mg
حبوبات : ۳/۵ mg (یک لیوان )
پسته : ۱/۶ mg
آهن ماده معدنی بسیار مهمی برای خونسازی می باشد . بسیاری از کودکان در سنین ۱-۶ سال دچار کم خونی می شوند در نتیجه تامین مقدار آهن مورد نیاز در این سنین از تهمیت ویژه ای برخوردار است ، همچنین آهن برای رشد فکری و ذهنی کودکان حائز اهمیت می باشد.
مقدار آهن در ۱۰۰ گرم از مواد غذایی زیر که حاوی مقادی آهن زیادی هستند به شرح ذیر است:
جگر :۲۰mg
گوشت قرمز : ۳/۵ mg
سبوس گندم : ۴/۵ mg
پسته : ۶/۵ mg
عدس :۳/۵ mg
اسفناج :۶/۵ mg
برگه زرد آلو :۱/۵ mg
کشمش : ۳/۵ mg
بطور کلی جذب آهن موجود در گوشت حیوانات سریعتر از آهن موجود در گیاهان جذب می شود و برای جذب بهتر آهن بهتر از همراه با مواد غذایی حاوی ویتامین c (آب پرتقال) استفاده شود و به همراه لبنیات مصرف نگردد.