یک آنتی اکسیدان است که ضد سرطان معرفی شده، به باروری کمک می کند، در انواع گوشتها یافت می شود و انرژی بدن را زیاد می کند.