ماساژ لاغری در صورت نیاز توسط متخصصین تغذیه پیشنهاد می گردد. این ماساژ لاغری با دستگاه G5 بوده که به صورت فیزیکی زیر نظر متخصصین در ۵ جلسه چربی های موضعی اطراف شکم و ران و باسن کاهش می یابد.