می توانید با فرمولی ساده قد دختر و پسر خود را محاسبه کنید:
به طور کلی فاکتور قد به غیر از ژنتیک به تغذیه مناسب بیمار مربوط است.مصرف کافی کلسیم و انواع پروتئینها بسیار موثر بر روی فاکتور ژنتیک قد می باشد و می تواند تغذیه تا ۱۲cm روی ژنتیک تاثیر بگذارد ، در نتیجه روزانه سه لیوان لبنیات ، جگر ، عدس ، بادام ، کلم بروکلی ، خرما ، آب پرتقال و برگه زرد آلو برای افزایش قد به کورکان توصیه می گردد. مصرف کلسیم ،روی، آهن و انواع پروتئنها…. .