سنافزایش قد (cm)افزایش دور سر(cm)

۳-۱ سال ۱cm ماهیانه ۰.۲۵cm
۴-۶ سال ۳cm ماهیانه ۱cm
یکی از موارد بسیار مفید غذایی برای رشد عصاره استخوان است که برای تهیه عصاره ، قلم گوسفند را به مدت هشت تا ده ساعت به آرامی بجوشانید . پس از سرد شدن چربی روی آن را گرفته و دور بریزید . سپس به هر وعده غذا دو قاشق مربا خوری اضافه کنید . این عصاره را تا سه روز در یخچال می توانید نگه دارید .