از پرفروش ترین کتاب های تغذیه سال ۲۰۱۱ کتاب ” hour body 4″ می باشد که توسّط فریس ( Ferriss ) نوشته شده است .
برای کاهش وزن در این کتاب راهکارهای متعدّدی نوشته شده است . از جمله ؛
۱- به غیر از ۸ ساعت خواب شبانه ۶ عدد چرت زدن ۲۰ دقیقه ای در روز توصیه می گردد تا متابولیسم بدن تنظیم گردد .
۲- نان سفید – برنج – سیب زمینی و ماکارونی بسیار محدود یا برای یک ماه قطع می گردد .
۳- هر شب دو لیوان آب انگور ترش به مدّت یک ماه باید مصرف گردد .
۴- فقط سبزیجات خاصّی توصیه می گردد . مانند : اسفناج ، بروکلی ، نخودفرنگی و گل کلم و بقیّه سبزیجات حذف می گردد .
۵- از لبنیّات فقط روزانه یک قوطی کبریت پنیر توصیه شده است .
۶- یک لیوان آب بسیار سرد قبل از هر غذا توصیه شده است .
در برنامه این کتاب ادّعا شده است که در ۳۰ روز حدود ۸ تا ۱۰ کیلوگرم وزن کم می کنید !
((این رژیم غذایی مؤثر بیش از یک ماه توصیه نمی گردد ، زیرا تعادل در رژیم غذایی مذکور وجود ندارد ))