دلایل مصرف دمنوشها

دلایل مصرف دمنوشها

با دم کردن ساقه گیاهان مواد موثر آن خارج میشوند
افزایش سوخت و ‌ساز و رفع استپ وزنی با گیاهانی مانند 
‎ماچا- زوفا- اسطقودوس-دانه کرفس
 

25 اذر 1399