روزه داری ۱۶ ساعته

روزه داری ۱۶ ساعته

فستینگ یا روزه داری ۱۶ ساعته

  • سمزدایی از کبد
  • جوانسازی سلولهای کبدی
  • رفع استپ وزنی
  • استراحت به دستگاه گوارش
     

25 اذر 1399