شیر طلایی چیست؟

شیر طلایی چیست؟

امروز داشتم شیر و زردچوبه میخوردم(یکی از نوشیدنی هایی که هر ازگاهی میخورم)
به صورت اتفاقی دیدم توی برنامه تلویزیونی از خاصیت های شیر طلایی صحبت میکند
همون شیر و زردچوبه به مقداری تغییر بود که دستورش رو براتون خواهم گذاشت.
شما تاحالا شیر طلا رو تست کردید؟

3 اسفند 1398