مدیریت مصرف کربوهیدرات

مدیریت مصرف کربوهیدرات

مدیریت مصرف کربوهیدرات و چربی سوزی:

نان،برنج، شیرینی جات ، انواع میوه شیرین مانند موز و انگور و یا انجیر ، کلیه خشکبار شیرین مانند خرما و انجیر حاوی کربوهیدرات هستند که در بدن تجزیه شده به گلوکز تبدیل میشود، که گلوکز هورمون انسولین را افزایش داده و به صورت گلیکوژن در عضله و کبد ذخیره میشود، اگر در عضله ذخیره شود سبب افزایش قدرت عضلانی میگردد ولی در صورت اضافه مصرف کردن کربوهیدرات  مازاد گلوکز بصورت چربی در کبد و بدن ذخیره میگردد که سبب افزایش وزن میشود. بدن در هر ساعت احتیاج به 1-2 قاشق گلوکز در بدن برای فعالیت های ارگان های بدن و مازاد آن بصورت چربی در می آید ، پس ما برای مدیریت وزن خود می بایست مصرف کربوهیدرات ما را در بدن مدیریت میکنیم.یک انسان به صورت متوسط در در دنیای  مدرن با فعالیت نرمال 50 تا 100 گرم کربوهیدرات روزانه احتیاج دارد.
بطور مثال : هر 1 عدد میوه متوسط یا 30 گرم نان 15 گرم کربوهیدرات دارد.


 

17 فروردین 1399