نمونه رژیم شوک 2 روزه

نمونه رژیم شوک 2 روزه

نمونه رژیم شوک 2 روزه

  •  2 عدد تخم مرغ
  • 1 عدد موز
  • 15 عدد آجیل
  • 2 لیوان چای سبز و دارچین و عسل

13 شهریور 1399