همراه با شیپرز

همراه با شیپرز

دوست دارید زیبا و لاغرشوید؟

با گروه شیپرز همرا با یک: 

  • برنامه اصولی
  • پروتئین کافی
  • مودا غذائی حاوی ویتامین ث
  • منیزیم
  • روی
  • و سوپرفودهای جوانی

13 شهریور 1399