سس سالاد رژیمی

سس سالاد رژیمی

مقدار

مواد لازم

یک قاشق غذا خوری

روغن زیتون

یک قاشق مربا خوری

آویشن

یک قاشق غذا خوری

کنجد

دو قاشق غذا خوری

سرکه سیب

نصف قاشق غذا خوری

زنجبیل

4 ابان 1398